• קורס אימון קבוצות

יוני יושע מרכז אופק להכשרת מטפלים ומדריכים


ראש תחום ומנחה:
יוני יושע

(MSc)

פסיכוטרפיסט ומטפל בעזרת בעלי חיים.


מיקום: הלימודים מתקיימים בכיתות הלימוד בתיכון נעמת פתח תקווה, סמוך לצירי תחבורה מרכזיים. יש חנייה בסמוך.

סמסטר חורף 
תאריך פתיחה: 4.1.2018

תאריך סיום 22.3.2018

12 מפגשים

יום לימודים: חמישי

שעות לימודים: 17:00-21:00

 

קורס אימון קבוצות

 

ההתכנסות יחד היא התחלה.

ההישארות יחד היא התקדמות.

העבודה יחד היא הצלחה.

הנרי פורד

 

אימון בקבוצה היא כלי להעצמת קבוצות ויחידים בתוך קבוצה שמאפשר לענות על המטרות האישיות והקבוצתיות.

אימון קבוצות הוא מקצוע נרכש שמרחיב את מיומנויות ההנחיה והדרכה האישיות לכל מי שעוסק בהוראה, בהדרכה, אימון וטיפול.

 

מנחה הקורס: יוני יושע פסיכותרפיסט קוגניטיבי התנהגותי ,מטפל בעזרת בעלי חיים ומאמן בגישה הפסיכולוגית.

 

משך הקורס 12 מפגשים כל מפגש 5 שעות, סך הכל  60 שעות אקדמיות

 

סיליבוס של הקורס:

 למידה בין אישית:

חשיבותם של קשרים בין אישיים

הקבוצה כמיקרוקוסמוס חברתי

לכידות קבוצתית:

חשיבותה של לכידות קבוצתית

מנגנון פעולה

 המטפל: משימות יסוד

הקמת קבוצה ואחזקתה

בניית תרבות קבוצתית

כיצד המנחה מעצב נורמות?

המטפל: לעבוד עם הכאן ועכשיו

התמקדות בתהליך – מקור הכוח של הקבוצה

טכניקות של הפעלת כאן ועכשיו

עזרה למטופל להיות מכוון תהליך
 
המטפלֹ: העברה ושקיפות

העברה בקבוצה הטיפולית

 בחירת מטופלים:

קריטריונים לקבלה ואי קבלה

 הרכבת הקבוצה הטיפולית:

ניבוי התנהגות הקבוצה

העקרונות של הרכבת הקבוצה

הקמת הקבוצה:

מקוםזמןגודלהכנה

בראשית:

שלבים מעצבים בחיי הקבוצה

השפעת המטופל על התפתחות הקבוצה

 חברי קבוצה בעיתיים

קבוצות טיפול למטרות מיוחדות

הבוגרים של מרכז אופק נהנים מהטבות יחודיות ! 

קורס אימון קבוצות- 4,200 ש"ח (לבוגרי מרכז אופק 3,600 ש"ח)

לנרשמים לתוכנית מלאה של אימון קוגנטיבי התנהגותי (4 קורסים) ניתנת הנחה של 30% לקורס זה.
כללי-

         • ההרשמה מותנית בהסדרת תשלום מראש של 460₪ מקדמה להבטחת מקום בקורס.
         • .פתיחת הקורס מותנית במינימום משתתפים
         • במקרה של אי פתיחת הקורס יוחזר לנרשם מלוא התשלום.
         • מרכז אופק רשאי לבטל או לדחות את פתיחת הקורס, ע"י הודעה מתאימה למשתתפים הרשומים.
         • ייתכנו שינויים במערכת, החברה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים במתכונת הקורסים, להחליף ו/או להוסיף מרצה.
         • לא יינתן זיכוי כספי עבור אי הגעה להרצאות במסגרת הקורס.
         • במקרים מיוחדים בלבד, תינתן הרצאה חלופית, בהרצאות אחרות המתקיימות באותו קורס, במועד עוקב,  אליו נרשם המשתתף על בסיס מקום פנוי.
         • נהלי ביטול הרשמה:
         • בקשת ביטול הרשמה תוגש בכתב למחלקת שירות לסטודנט.(מייל או פקס)
         • גובה הקיזוז המינימלי לפני פתיחת הקורס יהיה דמי טיפול והרשמה בסך המקדמה- 460 ₪ .
         • ביטול לאחר מפגש אחד – 25% מעלות הקורס.
         • ביטול לאחר 3 מפגשים לא יאפשר מתן החזר כספי.
        • מקרים חריגים של בקשות דחייה\הקפאת לימודים עקב אילוצים בלתי צפויים, יבדקו לגופו של עניין ותינתן אפשרות להקפאת לימודים לסמסטר העוקב.

לפרטים ומידע נוסף – 1700-508-222

שיתוף