כלבנות טיפולית- המקום בו אתם והכלב שלכם שותפים לעבודה, מרכז אופק להכשרת מטפלים ומדריכים
שיתוף