כלבנות טיפולית

מאלפת כלבים מוסמכת, מטפלת בעזרת כלבים

מתמחה באילוף מבוסס חיזוקים חיוביים

שיתוף