מיומנויות טיפול

מצגת 1 – הגדרת טיפול ותפקידי המטפל

מצגת 2 – תרגיל שיקוף

מצגת 3 – תהליך האנמנזה

מצגת 4 – השיחה הטיפולית וסוגי שאלות

מצגת 5 – שיחת האינטייק

מצגת 6 – תכנית טיפול ומטרות תפקודיות – דגש התנהגותי רגשי

מצגת 7 – בניית סביבה טיפולית

מצגת 8 – פרידה

מרכיבי תפקוד

טופס תוכנית טיפול