קורס כלבנות טיפולית אביב 2016

נספח הסברים להמשך הקורס לקרוא לפני הלוז

לוז להמשך הקורס:

תאריכים יום נושא מקום הלימודים
24/02/17 – 03/03/17 שישי עבודה בקבוצות גן ונוף
10/03/17 – 24/03/17 שישי אוכלוסיות מיוחדות גן ונוף
31/03/17 שישי מבחן התפתחות מוטורית + אוכלוסיות מיוחדות.

מפגש סיום מרגש

גן ונוף
28/02/17 – 16/05/17 שלישי סטאז' קבוצתי אמית פתח תקווה