קורס כלבנות טיפולית אביב 2016

נספח הסברים להמשך הקורס לקרוא לפני הלוז

לוז להמשך הקורס:

תאריכיםיוםנושאמקום הלימודים
24/02/17 – 03/03/17שישיעבודה בקבוצותגן ונוף
10/03/17 – 24/03/17שישיאוכלוסיות מיוחדותגן ונוף
31/03/17שישימבחן התפתחות מוטורית + אוכלוסיות מיוחדות.

מפגש סיום מרגש

גן ונוף
28/02/17 – 16/05/17שלישיסטאז' קבוצתיאמית פתח תקווה